Patronen Analyseren, Negeren of Systemisch benaderen?

 –  Herken je steeds dezelfde patronen in jouw team?

–  Is het probleem een oplossing voor iets of iemand anders?

–  Vertelt jouw “gut feeling” dat er iets niet klopt?

–  Loop je vast, maar kan je de vinger niet op de zere plek leggen?

 We kennen allemaal het gevoel dat er iets niet klopt binnen een organisatie, team of in de relatie
met een ander, maar op de een of andere manier kan je het niet goed onder
woorden brengen. Je kan dit gevoel negeren of proberen te analyseren, maar je
kunt er ook vanuit het systemische gedachtegoed naar kijken.

 De grondlegger van dit gedachtegoed is Bert Hellinger. Door de systemische benadering kunnen
interessante nieuwe inzichten ontstaan, waardoor dat wat schuurt weer gaat
stromen.

 

Van welke systemen maak jij onderdeel uit? 

 We maken allemaal onderdeel uit van meerdere systemen.
Denk aan het gezin van herkomst, het land en de plek waar je bent geboren, een
vriendengroep, sportclub, een relatie, werk, opleidingen. Maar het kunnen ook
maatschappelijke en universele vraagstukken zijn.
    

Bij de geboorte krijgen we een eigen plek in het gezin en of we het nou leuk vinden of niet, deze plek is een vast gegeven en niet inwisselbaar. Als je de jongste, middelste of oudste bent, zul je
dat altijd blijven in het familiesysteem.

 Andere systemen, zoals een organisatiesysteem of een
team, kies je vrijwillig. Je kan ervoor kiezen om erin te verblijven of eruit
te stappen. Je familiesysteem neem je altijd mee en gaat over wie je in
essentie bent. Hier ligt de basis van jouw patronen die mede bepalend zijn,
voor het denken en handelen binnen het huidige team en/of de organisatie. 

 

Jezelf verbinden met het systeem en de systeemwetten

 De kracht van systemisch werken is om jezelf bewust te verbinden met de systemen waar je
onderdeel van uitmaakt. Om vervolgens te onderzoeken waar het vastloopt en wat
nodig is om dat wat verstopt zit, weer te laten stromen. Hier is vaak moed voor
nodig, durven jezelf open te stellen en
oordelen los te laten. Je gaat dan voorbij het
analyseren uitzoomen en de onderstroom verkennen. 

 Bij systemisch werken maken we gebruik van de beginselen, insluiten,
ordening
en een gezonde uitwisseling tussen geven en nemen. Wie of wat wordt er niet gezien? Hoe neem jij je plek in? Hoe is de balans tussen geven en nemen? Maar het kan ook te maken hebben met het inzicht dat de bestemming van iets of iemand is bereikt. Immers
alles en iedereen heeft een begin, maar ook een einde.

 Overigens is het ook cruciaal dat de harde structuur van een organisatie of team op orde
is. Denk daarbij aan duidelijkheid over en vastlegging van visie, missie,
doelen maar ook helderheid over taken en rollen binnen een organisatie. Als de
harde structuur niet duidelijk is, geeft dat sowieso gedoe in de dieptestructuur.
    

 

Herken het patroon

 Voorbeeld uit de praktijk

 In korte tijd, hebben 3 verschillende medewerkers
eenzelfde plek bekleed in een team en ook uit eigen beweging de organisatie
verlaten. Meerdere collega’s binnen het team wijzen met een beschuldigende
vinger naar 1 teamlid. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat dit ene teamlid
alleen slecht is en zij alleen maar goed. Het gevolg is dat negatieve gevoelens
die in het systeem aanwezig zijn, op 1 persoon worden afgewend en deze als de
zondebok wordt uitgestoten. De vraag is nu, wat is hier nu echt aan de hand?          

 Als iets 1 keer gebeurt is het een incident. Als iets 2 maal gebeurt is het toeval. Maar als iets 3 keer gebeurt, dan is het waarschijnlijk een patroon. Denk daarbij aan een hoog ziekteverzuim, groot personeelsverloop, besluiteloosheid. Of dezelfde onderwerpen keren steeds terug en “the elephant in the room” wordt niet benoemd. 

In bovenstaand praktijkvoorbeeld was de uiteindelijke conclusie dat er een roddelcultuur was ontstaan. Er werd vooral over elkaar gesproken, maar niet met elkaar. Doordat alle teamleden werden uitgenodigd zich open en kwetsbaar op te stellen, kwam er beweging in het gevoel van onderlinge verbondenheid. Hierdoor ontstond er weer vertrouwen en werkplezier! 

  

Erken de onderstroom en zoom uit

 In de bovenstroom kunnen we zichtbaar gedrag en symptomen opmerken en dat is waardevol. Echter als het schuurt of processen verlopen stroef, dan is het wijs en waardevol om
ook een duik te nemen in de onderstroom.
Om te achterhalen wat zich op diepere lagen afspeelt, ga je voorbij het analytische en zoom je uit naar het grotere geheel.

 Door bewust te (h)erkennen wat je waarneemt in de onderstroom, gaat de energie weer stromen en ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Hoe mooi is dat?

 

 Spreekt jou deze manier van werken aan?

 Kijk dan eens naar een van onze PUUR trainingen https://puurtraining.nl/trainingen/

We gaan met veel plezier, samen met jou en jouw vraagstuk aan de slag!  

 

September 2021, Gaby Schaffrath