De systemische analyse en diagnose van teams

Systemisch kijken naar organisaties

Ken je het? In je organisatie en/of team speelt er iets en je krijgt er je vinger niet achter. Het blijft zich herhalen, het blijft terugkomen. Je krijgt er maar geen vat op. Grote kans dat het om een patroon gaat.

Wanneer er iets speelt in een organisatie kan je op verschillende manieren daarnaar kijken. Eén ervan is systemisch. Dit biedt een ander perspectief om naar de organisatie in z’n geheel te kijken en naar de subsystemen. Kijken voorbij wat zichtbaar is, voorbij de symptomen naar de onderstroom.

Dat wat zichtbaar is, het probleem, kan zomaar een oplossing zijn voor iets anders. In plaats van wat zichtbaar is te proberen op te lossen, kan je door middel van een systemische analyse en diagnose kijken wat er in een team en/of organisatie speelt en wat echt nodig is. 

Een voorbeeld van een team dat PUUR Training begeleid heeft

De vraag van het team:

We zitten in een transitie en zijn enorm aan het groeien. Kun je ons onze patronen, dynamieken en het onbenutte potentieel laten zien zodat we deze transitie ook daadwerkelijk kunnen maken?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we ervoor gekozen om  TeamConnect in te zetten.

 TeamConnect is een krachtige online tool die een beeld geeft van het team in z’n geheel, zoals het nu is. Het geeft in korte tijd diepgaand en trefzeker inzicht in de onbewuste factoren die een team succesvol en effectief maken. Daarnaast maakt het duidelijk waar het niet stroomt. Zie het als “onder water kijken”. Daar is veel zichtbaar. Deze stroming bepaalt voor een belangrijk deel de richting.  Als je weet hoe de stroming werkt kun je het gebruiken om teams succesvol en effectiever te maken.   

Hoe werkt TeamConnect?

Ieder teamlid en de leidinggevende beantwoorden een aantal modules met vragen online. Daarna maak ik samen met een collega een systemische analyse van de resultaten en wordt er een systemische diagnose gesteld. Als we alle individuele resultaten ‘over elkaar heen leggen’ komt een beeld op hoe het team als geheel functioneert. De essentie van het team, de sterke en kwetsbare punten, de blinde vlekken en het ongebruikte potentieel van het team komen haarscherp naar voren. We kijken daarbij vooral naar het team als geheel, dat zich vaak anders gedraagt dan de som van de afzonderlijke teamleden.

Patronen van dit team 

Patronen die zichtbaar werden: doorgaan, alles aannemen, we kunnen alles aan, geen nee zeggen. Het team is een team met veel levensenergie, professionaliteit, veel kwaliteiten en kracht. Ze ervaren werkdruk. Deze werkdruk lijkt een symptoom te zijn van patronen die zichtbaar werden: grenzeloos doorgaan, verantwoordelijkheden overnemen van andere, hard werken, talenten die niet ten volle worden ingezet.

Wat heeft dit systeem nodig?

De terugkoppeling is het moment dat we wat er uit het team komt teruggeven. Daarnaast geven we aan wat we denken dat het systeem nodig heeft.

De analyse laat zien dat dit team uit z’n voegen lijkt te groeien en ze lopen het risico dat dat ze opbranden als ze in dit tempo doorgaan. Wat dit team nodig heeft zijn momenten  van vertraging en van reflectie inbouwen. En in plaats van alles grenzeloos aannemen juist schaarste toepassen en bewuste keuzes maken in wat ze wel en niet doen. 

Op basis van de resultaten, de analyse en de terugkoppeling, werd helder dat er iets in het systeem van oprichterschap zit. Het team is met dit gedrag heel loyaal aan de oprichter. Het vraagt van de oprichter om voorbij dit patroon te groeien en te leren zowel ja als nee te zeggen. 

Uitkomst

Vanuit het team: “We wilden graag zicht krijgen op hoe we met elkaar werken, zodat de transitie waar we voor staan, kans van slagen heeft. En dat inzicht hebben we gekregen. We hebben onze patronen herkend en zicht gekregen op hoe we hieraan aan voorbij kunnen groeien, zodat we nu onze volle potentieel in kunnen zetten”.

Terugkijkend vanuit PUUR Training en voor mezelf als begeleider, ben ik opnieuw onder de indruk van de waarde om met een volledig team tegelijkertijd hetzelfde te zien, te horen en te ervaren. En dit als basis voor verdere ontwikkeling te gebruiken.  

Dit team gaf aan zich volledig te hebben herkend in de analyse. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van overleg en met deze nieuwe inzichten hebben ze de jaarplannen aangepast. Ze plannen hebben meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling ruimte voor reflectie en en vertragen ingepast. Dit is belangrijk om contact te kunnen maken met hun (onbenutte) potentieel. Daarnaast hebben ze de projecten die ze aannemen kritischer en zorgvuldiger bekeken. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Begeleid jij een team of leid jij een team en ben je benieuwd naar waar nog onbenut potentieel zit? Ben je benieuwd naar de onderstroom? Wil je weten hoe je team succesvoller en efficiënter kan worden?    

Neem dan contact met mij op. Ik ga graag met jou in gesprek. 

Hartelijke groet, 

Februari 2022, Margarita Bernal